"Живи Легенди" HD / целия филм /

142 Прегледа
Добавен

Живи легенди

Държава - България
Година - 2014
Минути - 100
Цветен
Субтитри: английски, български, сръбски

Режисьор - Ники Илиев
Сценарий - Ники Илиев, Николай Василевски, Саня Борисова - Илиева
Оператор - Григор Кумитски
Музика - Борислав Бояджиев - Борче, Румен Бояджиев - син

В ролите - Орлин Павлов, Ники Илиев, Саня Борисова-Илиева, Димо Алексиев, Любомир Ковачев, Георги Кадурин, Яна Маринова, Анна Мария Гюзелева, Стефан Щерев, Юлиян Ковалевски и Микеле Плачидо
Продуценти - Ники Илиев, Бойко Илиев, Ян Янев
Продукция - Евро Диалог, бТВ Студиос

Награди и номинации

Разпространител за българия - бТВ Студиос
Световен разпространител / Или контакт за копие
Film Marketing Services - Los Angeles, California
Peter Greenе: peter@filmmarketingservices.com
Niki Iliev: trystan_niki@yahoo.com; +359 888 663 085

Синопсис:
Всичко започва (или по-точно всичко се обърква) с един инцидент. Един млад банкер, домогнал се до всички блага, за които може да се мечтае, претърпява катастрофа и изпада в безсъзнание, за да се събуди със съзнанието на своето 18-годишно аз. Без да помни нищо от случилото се след завършването му, той пристига в родния си град, за да си види с хората, които сега смята за най-близки, а именно бившите му съученици. Изпълнен с ентусиазъм и несвойствена за възрастта му приповдигнатост, нашият герой с изумление се сблъсква с навъсените и недоволни хора, в които са се превърнали приятелите му днес. Подтикнат от преоткрития си приключенски дух, той решава да сбъдне юношеските мечти на всеки един от тях, а и да намери себе си някъде по пътя.

------------------------------------------------
Living legends
Country - Bulgaria
Year - 2014
Min - 100
Color
Subtitles: english, bulgarian, serbian

Director - Niki Iliev
Script - Niki Iliev, Nikolay Vasilevski, Sanya Borisova-Ilieva
Camera - Grigor Kumitsky
Music - Borislav Boyadjiev - Boche, Rumen Boyadjiev - son

Cast - Orlin Pavlov, Niki Iliev, Sanya Borisova-Ilieva, Dimo Alexiev, Liubomir Kovechev, Georgi Kadurin, Yana Marinova, Anna Maria Giuzeleva, Stephan Shterev, Julian Kovalevsky and Michele Placido
Producers - Niki Iliev, Boiko Iliev, Yan Yanev
Production - Euro Dialog, bTV Studios

Awards and nominations

Bulgarian distribution - bTV Studios
Production - Euro Dialog, bTV Studios
World sales - Film Marketing Services - Los Angeles, California
Peter Greenе: peter@filmmarketingservices.com
Niki Iliev: trystan_niki@yahoo.com; +359 888 663 085

Synopsis:
Pavel is a man in his thirties holding a high-end position in an upscale bank. One day, he suffers an accident and falls into a coma.
When he wakes up, it emerges that he has partial amnesia and can remember nothing since his high school graduation. As a result, the people he now feels closest to are his former schoolmates, and he decides to return to his small hometown by the sea and look them up.
There is a problem, however: none of his classmates feel the same as him because, despite the promises they made to each other when finishing school, each of them has taken off on a different direction.
Pavel decides to spend his money on making a wild childhood dream of his friends come true – a dream they never gathered enough courage to try and attempt.

Категория
Филми
Етикети
bg filmi, filmi, filmi onlain, bg audio, филми, български филми, "Живи Легенди, цели филми, цели филми оналйн
Публикувайте първия коментар за този клип.