Общи условия

Видео материалите и изображенията, наричани за кратко "съдържанието", в тази уеб страница не са разположени на нашия сървър. Те са поставени в сайта с цел споделяне и организиране на информация от други онлайн източници.

Съдържанието е разположено на сървърите на съответните сайтове за видео споделяне.
Отговорност за съдържанието носят потребителите на тези сайтове, които са ги качили там и са предоставили свободен достъп до тях.

Електронна връзка (препратка) на сайта, на който е разположено съдържанието, има под всеки видеоклип.
Ако сте Автор на дадено съдържание (Обект на авторско право), може да подадете заявка за премахване, като посетите електронната препратка и следвате инструкциите на съответния сайт за видео споделяне.

За въпроси и коментари можете да ни потърсите на support@gustobrat.com